Vergoeding

Dagbesteding kan worden vergoed vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en kan worden geleverd in ZIN (Zorg in Natura) of PGB (Persoons gebonden Budget). Voor bovengenoemde bent u het CAK (Centraal Administratie Kantoor) een eigen bijdrage. In 2020 is de eigen bijdrage Wmo van het CAK maximaal € 19,00 per maand. Het CAK kijkt niet naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo.

Indien er sprake is van een vergoeding vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg), kan er geen aanspraak worden gemaakt op de WMO.

Uw casemanager of de zorgcoördinator van Huize Odoorn kan u hierin begeleiden.